Terapi

KRUMELURUM

ETT RUM ATT KLURA I

KrumeluRum

Terapi  individ - par - grupp


BALANS I LIVET

TERAPI

Närvaro

Livet är en process.

En ständig rörelse.


INDIVIDUALTERAPI


Gestaltterapi  är en relationell terapi. Det innebär för oss gestaltterapeuter att vi alla lever och finns till i realtion till andra människor och vår omgivning. I terapin kommer du tillsammans med mig att få utforska dig själv och hur du gör dina val i livet.


Ordet gestalt betyder helhet. Inom gestaltterapin har vi fokus på hela människan och dess uttryck. Det innebär i terapin att vi uppmärksammar kroppens sensationer såväl som dess tankar och känslor. Du behöver inte sträva efter att bli någon annan än den du är utan bara fokusera på att bli mer av dig. Ju mer du upptäcker om dig själv destå större möjligheter för dig att ta ansvar för dig, göra medvetna val och fatta beslut som gagnar dig.


Gestaltterapin har rötter i andra teorier som holismen, existensialismen, fenomenologin och gestaltpsykologin. Till grund ligger en humanistisk människolsyn.


PARTERAPI

Gestatlterapi är en realtionell terapi. Den passar därför väl att användas vid parterapi. Relationen mellan er båda såväl som du som individ kommer att vara i fokus under våra samtal.


Det kan vara stora eller små svårigheter som gör att ni önskar hjälp att komma vidare i er relation.

Det kan också finnas en önskan om hjälp att avsluta er relation på ett sätt som kan kännas bra för er båda.
GRUPPTERAPI

Det finns många fördelar med att gå i terapi i grupp. I gruppen har du en omedelbar möjlighet till spegling och utforskande av dig själv i frelation till andra. Hur uppfattar andra dig? Vad händer i relationen om du väljer att göra på en nytt sätt?


Jag anordnar grupper för terapi och för samtal. Ibland kring ett gemensamt tema, ibland med fokus på personlig utveckling.

Grupper startas löpande när det finns tillräckligt många anmälningar.

Vid större grupper är vi två gestaltterapeuter.Copyright 2021© All Rights Reserved