Ledarskap/Samarbete

KRUMELURUM

ETT RUM ATT KLURA I

BALANS I LIVET

LEDARSKAPSUTVECKLING


Att utvecklas som ledare går hand i hand med att utvecklas som människa.


Kommunikation och samspel är viktiga komponenter för att leda människor. Vad är dina styrkor och vad har du för utvecklingsmöjligheter? Hur hanterar du konflikter med eller mellan medarbetare?


Att regelbundet uppmärksamma och nyfiket utforska ditt sätt att leda ger dig möjlighet att utvecklas som ledare och chef.


En ökad medvetenhet om hur du gör dina val och fattar dina beslut kommer att leda till att du ser fler möjligheter i ditt ledarskap.


Gestaltterapin kom till Sverige i mitten på 1970-talet och har sedan dess använts på många sätt och inom många olika områden t.ex. personlig utveckling/psykoterapi individuellt och i grupp, par- och familjeterapi, kris – och konflikthantering, organisationsutveckling, coaching och handledning. Idag är gestaltterapin en av de största psykoterapeutiska inriktningarna i Europa och U.S.A.

 ARBETSGRUPPER

Samarbete

Grupputveckling

Konfliktlösning

Teambuilding


Det finns många ingångar till att påbörja ett utvecklingsarbete i en arbetsgrupp. Alla deltagare i en grupp påverkas av varann och påverkar varandra.


Hur kan man hitta vägar att dra nytta av varandras styrkor? Hur använder vi varann på bästa sätt? 


Jag har lång erfarnehet av att lotsa grupper av människor mot ett gemensamt mål.
FÖRENINGAR

Grupputveckling

Samarbete

Ledarfrågor

Konflikthantering

Lagsammanhållning


Det finns mycket som kan bli krångligt i idrottsföreningar och andra organisationer.


Jag håller föreläsningar och utbildningar och träffar grupper på olika sätt inom föreningar. Jag skräddarsyr gärna upplägg som passar just er förening


Vid större uppdrag kan vi vara två eller flera gestaltterapeuter.Copyright 2021© All Rights Reserved