Föräldastöd

KRUMELURUM

ETT RUM ATT KLURA I

KrumeluRum

Adoptivförälder - Familjehemsförälder - Biologisk förälder - HBTQ-förälder - Förälder på något annat sättBALANS I LIVET

FÖRÄLDRASTÖD


Att vara förälder är en ständig utmaning och utveckling. En relationsprocess. Vissa människor har planerat i åratal för att bli förälder andra blir föräldrar oväntat. Det finns inget rätt eller fel sätt att bli färälder eller att vara förälder utan bara olika sätt att bli och vara förälder. Att vara förälder har ingenting med vilket kön man har eller med vilken sexuell läggning man har.


Gemensamt för alla sätt att vara förälder är att det krävs en förståelse för barnets beteende och barnets behov. Man behöver vara lyhörd och känslomässigt närvarande. Att vara förälder kräver att man är beredd att reflektera över sig själv och sitt eget beteende såväl som barnets beteende och relationen mellan sig själv och barnet.


En föräldra-barn relation är alltid ojämlik och barnet är beroende av dig som förälder för beskydd och omsorg. Det är ett stort ansvar.


Ibland kan det svåra med att vara förälder kännas väldigt tungt. Man kan känna sig osäker på sin föräldraförmåga eller det kan ha blivit svårt att vara förälder tillsammans med den/de andra föräldrarna till barnet. Du eller ni är välkomna till mig för att reflektera över ditt/ert föräldraskap och hitta sätt som passar dig och er att vara kärleksfulla föräldrar till ert barn.
ADOPTION

Att bli förälder till ett barn som redan har levt en tid av sitt liv tillsammans med andra människor är speciellt. Barnet har haft upplevelser som man inte vet något om och har anpassat sitt sätt att samspela med andra utifrån den miljö barnet har levt i.


Det kan innebära att barnet har signaler och beteenden som verkar konstigta och svåra att förstå. Du kanske har haft barn förut och tyckt att det har fungerat bra men helt plötsligt är det inget som fungerar med ditt nya barn.


Jag har jobbat i många år med anknytningsteorin som grund för att förstå barns och föräldrars samspel. Jag har mycket kunskap kring att bli och vara förälder till ett adopterat eller placerat barn och de speciella svårigheter det kan föra med sig både för barnet och för de nya föräldrar.
HBTQ

Att bli och vara förälder som HBTQ-person är förenat med att vara normbrytande trots att det egentligen har mycket lite med föräldraskapet i sig att göra.


För att ett barn ska växa upp och känna sig älskad, beskyddad och omhuldad spelar det ingen roll vad man har för sexuell läggning eller om man väljer en partner av samma kön som man själv eller ett annat kön.


Det viktiga för barnet är att ha tillgång till föräldrar som älskar en, är lyhörda

och känslomässigt närvarande samt uppfyller de behov barnet har.


Att vara HBTQ-förälder kan också innebära att man har valt att vara 3 eller fler föräldrar till sitt barn från start. till mig är ni välkomna att prata om ert kommande eller nuvarande föräldaskap.

Copyright 2021© All Rights Reserved