HEM

KRUMELURUM

ETT RUM ATT KLURA I

KrumeluRum

Terapi  individ - par - grupp

Handledning

Utbildning/Föreläsning

Aerum

BALANS I LIVET

RÖRELSE

Närvaro

Livet är en process.

En ständig rörelse.


VÄLKOMMEN


Välkommen till mig, Åsa Granqvist och mitt KrumeluRum.


KrumeluRum är en plats där du har möjlighet att närma dig dig själv.

På lite olika sätt, där hela du får vara med. Hur har du det i ditt liv? Vad vill du i dina relationer? Hur är du nöjd? Är du rörlig eller har du fastnat?


Hos mig kan du gå i terapi, ha parsamtal tillsammans med någon som står dig nära eller få handledning individuellt eller i din arbetsgrupp. Jag handleder familjehem samt genomför samspelsbehandlingar i familjer.


Jag är Gestaltterapeut med ett särskilt intresse och engagemang kring anknytningsfrågor. Jag är också socionom och Marte Meo-terapeut.


Du är välkommen hit.AERUM

Aerum samskapas av Anne Christine Andreasson och Åsa Granqvist.


Vi hanterar små och stora uppdrag från  företag, offentliga sektorn och föreningar.


Vi anordnar också samtalsgrupper på gestaltisk grund i egen regi.


Aerum har filialer i Jönköping och Göteborg.


GESTALTTERAPI

Människan är en organism som söker balans. När balansen rubbas påverkas vi. Ibland känns livet svårt. Kanske vet du inte vad du vill, kanske mår du bara dåligt eller kanske vill du hitta ett nytt sätt att leva ditt liv. En ny balans.


Gestaltpsykoterapins syfte är att hjälpa människor återerövra sin ursprungliga möjlighet till balans.

Att hitta sin inneboende förmåga till sjävreglering och läkning.

Copyright 2021© All Rights Reserved